فقــــــط خــــــدا

سعی کنیم در این دنیا برای هیچکس خاکی نباشیم چون این زمانه ادم ها را نامرد میکند و به تو خیانت میکنند فقط فقط برای خدا خاکی باشیم.در این دنیا با هرکس که خاکی بودم.............

بــاران مــی بــارید ...

کودک نگاهـی به سوراخ چکمه اش انداخت ولـبخندی زد .

سرش را رو به آسـمان کـرد وگـفـت:

خــدایا گـریه نـکن، امشـب میدوزمــش...!

وقتی خدا را دیدم که مشکلم را حل میکرد،

من به توانایی او ایمان می آوردم ؛

و وقتی حل نمی کرد...

می فهمیدم او به توانایی من ایمان دارد .

بهشت هم خشکسالیست ...

این را از کف پای مادرم

که تَرَک خورده بود ... فهمیدم !

به هیچ کلیدی اعتماد نکنید ...  کلیدسازی را یاد بگیرید .

بیا دیگه از همین حالا دیگه گناه نکنیم...

دل امام زمان از خودمون نرنجونیم...

از همین حالا با یک توبه ...

بسم الله...

کسی که دغدغه فاطمه را دارد

همیشه از گنه و معصیت ابا دارد

کسی که وقت عزا گریه میکند

چشمش دگر ز دیدن نا محمرمان حیا دارد

کسی که میشنود روضه های غربت را 

برای آمدن منتقم دعا دارد 

اللهم عجل لولیک الفرج....آمین

بنویسید به روی لحدم

من فقط عشق حسین بن علی را بلدم

ننویسید که او خادم بدعهدی بود

بنویسید که او منتظر مهدی بود

سه چیز را با احتیاط بردار:قدم،قلم، قسم!

سه چیز را پاک نگه دار:جسم،لباس،خیال

از سه چیز را به کار گیر:عقل،همت، صبر!

 از سه چیز خود را دورنگهدار:افسوس، فریاد، نفرین!

سه چیز را آلوده نکن:قلب، زبان، چشم!

اما سه چیز را هیچ گاه فراموش نکن:

 خدا، مرگ و دوست.