فقــــــط خــــــدا

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

یا حسین فرماندهی از ان توست!

چاه نکن بحر کسی اول خودت دوم کسی؟