فقــــــط خــــــدا

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «باران» ثبت شده است

بــاران مــی بــارید ...

کودک نگاهـی به سوراخ چکمه اش انداخت ولـبخندی زد .

سرش را رو به آسـمان کـرد وگـفـت:

خــدایا گـریه نـکن، امشـب میدوزمــش...!